Welkom bij Vesta Coaching

Gecertificeerde coaching

Gecertificeerde coaching, gespecialiseerd in probleemoplossende, Acceptance & Commitment Therapy en provocatieve technieken.

Trainingsacteur

Wat mij kenmerkt als trainingsacteur is dat ik me focus op het individu om hem/haar de juiste ervaring te kunnen geven waarop nieuwe handelingsperspectieven kunnen ontstaan.

Dit is Ferdinand...

Ferdinand heeft een onderzoekende geest en vindt het leuk om te prikkelen en geprikkeld te worden. Op deze manier is hij van betekenis in zijn huidige werkzaamheden binnen de ambulante psychiatrie. Niet bang om gevoelige onderwerpen aan te snijden zoekt hij naar de kern van het probleem. Met gedrevenheid laat hij cliënten nadenken, voelen en oplossingsgericht nadenken of in geval van provocatief: weerstand bieden.

Ik hecht hoge waarde aan de veerkracht van mensen en hun sociale systemen en zet me graag in om deze positief te beïnvloeden.

De volgende steekwoorden zijn voor mij van toepassing: Teamplayer, durf, humor, uithoudingsvermogen, oplossingsgericht, analytisch, abstraheren en samen realiseren.

Met Vesta Coaching help ik mensen die opzoek zijn naar persoonlijke groei.

Ik wil een laagdrempelige mogelijkheid bieden om daarmee aan de slag te gaan. Dit kan online of (in de grotere steden) face-to-face vanuit Het Coachhuis.

Ben je benieuwd wat ik voor je kan betekenen?

Wanneer Coaching

Eigenwaarde

Onze eigenwaarde wordt veelal bepaald door hoe we denken te worden beoordeeld door belangrijke anderen. Dat begint al tijdens de jeugd waarin we ons als (on)gewenst gaan ervaren en gedurende ons leven loopt dat door waarbij we overtuigingen krijgen van onszelf. Dat beeld van onszelf kan ons dat zelfvertrouwen geven om uitdagingen aan te kunnen maar ook faalangst en ons juist tegenhouden om met deze uitdagingen om te kunnen gaan. Vandaar dat eigenwaarde een belangrijk onderdeel is voor kwaliteit van leven en dat dat binnen mijn coaching een essentieel onderdeel is.

Depressie / Somberheid

Binnen ons leven doen we verschillende ervaringen en gevoelens op wat ons in een vreugdevolle of juist sombere stemming kan brengen. We leven nu in een tijd waarin we het geluk zelf moeten creëren, assertief en succesvol denken te moeten zijn. Dat brengt tevens een grote druk op onze identiteit waarin hoge verwachtingen ook gepaard kunnen gaan met overprikkeling en teleurstellingen wat ons depressief en ons somber kunnen maken. Dat is een normale reactie waarin ik als coach de middelen heb om daarmee te kunnen werken.

Relationele problemen

We zijn in onze jeugd beïnvloedt door de omgang van onze ouders/verzorgers wat we een bepaalde hechtingsstijl hebben ontwikkeld en waarin normen en waarden overgedragen zijn. Op latere leeftijd gaan we andere verbindingen aan met mensen en kunnen deze relaties ook botsen met de genoemde verschillen in normen en waarden en hechtingsstijlen. Goede relaties zijn een voorwaarde voor het ervaren van een goed leven en waarin veiligheid en geborgenheid kan worden ervaren en/of hersteld. Ik breng daarin in mijn coachingspraktijk mijn steentje bij om dat te bewerkstelligen.

Verlies / Rouw

Tijdens ons leven bouwen we ons leven z.v.m. op naar onze eigen wensen en ontwikkelde talenten en vaardigheden. We hopen dat we ons leven kunnen leiden in een goede gezondheid en met dierbare anderen. Helaas brengt het leven ook verlies met zich mee. Verlies van gezondheid, bestaanszekerheid en verbondenheid met belangrijke anderen. Om om te gaan met verlies komen we in een rouwproces om daarmee langzaam weer een nieuw evenwicht te vinden. Daar werk ik als coach graag aan mee.

Coachingvormen

Oplossing Gericht Coachen

Het ontlokken van, mogelijk onbenutte, mogelijkheden, talenten en strategieën om in kleine stapjes dichterbij een oplossing te komen. We gebruiken daarin z.v.m. een ontwikkelingsgerichte mindset en werken naar uw persoonlijke stip aan de horizon.

Acceptance & Commitment Therapy

Daarin stimuleer ik dat je doet wat je moet doen om te zijn wie je wilt zijn en maak ruimte voor ongemak en pijn. Deze methode is goed om meer bewust te zijn wat er binnen je leeft en dat je je waarden leert kennen waarmee je tot toegewijde acties zult komen.

Provocatieve Coaching

Provocatieve coaching is een coaching vorm waarin d.m.v. warmte, humor en uitdaging een cliënt zijn probleem wordt behandeld waarin weerstand en/of acceptatie ervan een heilzame werking zal hebben.

Ik bied een vrijblijvend gesprek aan. Daarin maken we kennis.

We maken kennis maken en bepalen of er een match is. Daarnaast kan ik in zo’n gesprek bepalen of ik je kan behandelen, of dat je wellicht beter geholpen kan worden door iets of iemand anders. Dan verwijs ik je met alle liefde door.

Plan een vrijblijvende online kennismaking

Een open kennismaking met de mens, verkenning van het probleem en een korte analyse waarbij duidelijk wordt in hoeverre een coaching uitkomst kan bieden.

Het leven is soms even teveel.

“Het leven is je soms even teveel” is een gedachte die de meeste van ons wel kennen. Ik geloof dat veel mensen geholpen kunnen worden door ze een andere relatie met hun uitdagingen aan te laten gaan. Om dat te bereiken gebruik ik een aantal verschillende coachingstechnieken die ieder op hun eigen manier de relatie met het probleem blootleggen.

Coachingsessie boeken

Tijdens een coachingsessie nemen we een uur de tijd om het probleem bloot te leggen. Een sessie kost €80,- en dient vooraf te worden voldaan. 

Ik ken Ferdinand als een ervaren collega die humor gebruikt en tot de kern komt in zijn gesprekken. Hij richt zich op wat er mogelijk is, stimuleert om te dromen en stelt positief gerichte vragen. 

Daisy – Persoonlijk Begeleider

Een absolute kracht is zijn analytisch vermogen, waarmee hij samen zoekt naar zingeving met cliënten. Zijn brede kennis en ervaring zijn verrijkend. 

Gerryke – Gezinscoach

 

Van harte aanbevolen als coach!

Sergio – Coach / Auteur

© 2024 All Rights Reserved.